Smälteryd

I Mark kommuns markanvisningstävling vann vi ett delområde på Smälteryd. Den gamla Kriminalvårdsanstalten som nu ska bli 200 nya bostäder. Tillsammans med Bimab kommer vi producera nya bostäder. Det är ännu inte klart i vilken form eller exakt antal.
Mer information kommer…

Projektstatus: Planläggning pågår

>>>Här kan du läsa mer om de vinnande bidragen i markanvisningstävlingen <<<